Studia filozoficzne Katolicki Uniwersytet Lubelski 1974 (Kierunek: Filozofia teoretyczna) Doktorat Katolicki Uniwersytet Lubelski Rozprawa pt. „Analiza semantyczna ontologii Romana Ingardena”, (promotor – prof. dr hab. S. Kamiński, recenzenci: prof. dr. hab. L. Borkowski, KUL, prof. dr hab. Guido Küng, Université de Fribourg/Szwajcaria) 1980 Habilitacja Katolicki Uniwersytet Lubelski Dziedzina: filozofia logiki. Rozprawa Modalność w logice i…

Dr. hab. Arkadiusz Gut (Prof. UMK): (https://umk.academia.edu/ArkadiuszGut). PhD Philosophy and PHD in Psychology; Two times awarded by the scholarship of the Polish Foundation for Science, Fulbright Foundation Scholarship recipient, the Stefan Batory Foundation Scholarship recipient. He stayed on scholarships and scientific internships at Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (United Kingdom), University of Wisconsin…

In recent years, I have been expanding my analyses to include research on different service professions (including education and information services) and their roles in the face of the artificial intelligence (AI) implemented on the labour market. I have conducted several empirical studies. For example, the first one was to verify the phenomenon of the…

Profesor UMK | Kierownik Katedry Kognitywistyki

Studia Magisterium w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.Promotor: prof. dr hab. Max Urchs. Temat pracy magisterskiej: „Lingwistyka kognitywna w ujęciu Jerry’ego A. Fodora”.Filologia germańska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Doktorat Doktorat w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.Promotor: prof. dr hab. Urszula M. Żegleń. Temat pracy doktorskiej: „Konceptualne podstawy samowiedzy w świetle…

Adiunkt | Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Informacji i Komunikacji

Studia filozoficzneUAM, 1983. Doktorat„Znak i jego ciągłość w systemie filozofii Ch.S. Peirce’a. Semiotyka między percepcją a recepcją (Sign and Its Continuity in Ch.S. Peirce’s System of Philosophy. Semiotics Between Perception and Receptton)”, L. Witkowski, UMK, 1995, W. Kalaga, A.Zeidler-Janiszewska. PublikacjeFallibilism and Progress of Science, Theoria et Historia Scientiarum, 1,1991; Icon, Mimesis and Simulacrum. Perceptional Contexts,…

Magisteria Ewolucyjne i społeczno-kulturowe wyjaśnienia zazdrości romantycznej: alternatywne czy komplementarne? – 2010, IS UMK, socjologia (MISH), promotor: prof. T. Szelndak Poznawanie innych umysłów jako symulacja mentalna – 2009, IF UMK, filozofia (MISH), promotor: prof. U. Żegleń Doktorat Od psychologii potocznej do modeli mentalnych. Problem reprezentacji mentalnych z perspektywy mechanistycznego modelu wyjaśniania w kognitywistyce – 2013, IF UMK, promotor:…

Adiunkt | Kierownik KogniLab'u

Studia Magisterium w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.Poznanie jako konwersacja. Analiza prawdy, wiedzy i poznania w filozofii Richarda Rorty’ego, Promotor: dr hab. Ireneusz Ziemiński, prof. US; Recenzenci: dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US. Doktorat Doktorat w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.Hipoteza o nieautonomiczności podmiotowo-przedmiotowego modelu poznania w ujęciu pragmatycznego transcendentalizmu konstruktywnego. Analiza…

Scientist working on virtualization of social domain, biofeedback, UI/UX research and design, knowledge engineering, data visualization and analysis. Avid proponent of network analysis tools in industry and research. Expertise in network and cognitive sciences. Experience in European/National/Local project planning and budgeting. Virtual reality researcher. Commercial UAV Pilot – VLOS. Studies 2008-2011 University of Nicolaus Copernicus,…

Magisteria: Model Ja i kształtowanie się poczucia Ja w teorii subiektywności Thomasa Metzingera – 2010, Instytut Filozofii UMK, promotor: prof. Urszula Żegleń Indywiduacja, tożsamość społeczna a cechy osobowości – 2008, Instytut Psychologii UKW, promotor: prof. Paweł Izdebski. Doktorat: Doświadczenie ciała a samoświadomość – 2019, Instytut Filozofii UMK, promotor: prof. Urszula Żegleń. Zainteresowania badawcze:Problematyka samoświadomości –…

EDUKACJA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2012 – 2014) Kierunek: Kognitywistyka (MGR) Specjalność:Komunikacyjno-społeczna Praca dyplomowa: Zastosowanie modelu kognitywnego w dyskursie politycznym wybranych tekstów anglojęzycznych – analiza lingwistyczna. Promotor: dr hab. Waldemar Skrzypczak Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (2009 – 2012) Kierunek: Europeistyka; Specjalność: Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe. Praca dyplomowa: Propaganda, public relations, public diplomacy –…

Pracownia Kognitywistyczna