Katedra Kognitywistyki

Projekt badawczy na University of Aberdeen

2022-05-11

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK z Katedry Kognitywistyki realizuje projekt badawczy na University of Aberdeen  w ramach stypendium otrzymanego z The W. Bednarowski Trust. Projekt dotyczy społecznego charakteru samowiedzy oraz sposobów ujęcia jej w modelach formalnych.

Kamil Bonna

Katedra Kognitywistyki