Katedra Kognitywistyki

Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój układu nerwowego. Od zarodka do mózgu i świadomości/zachowania/behawioru

2023-12-01

Studenci kognitywistyki i Katedra Kognitywistyki UMK zapraszają na wykład gościnny pt. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój układu nerwowego. Od zarodka do mózgu i świadomości/zachowania/behawioru, który wygłoszą przedstawiciele Zespółu Embriologii Neurorozwojowej z Zakładu Embriologii Doświadczalnej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dr Silvestre Sampino, mgr inż. Joanna Czyrska i mgr inż. Dominika Żbikowska.

5 grudnia 2023 (wtorek), godz. 11.00, aula 103 Budynek Instytutu Psychologii (PiK)

  • Mózg jest złożonym systemem sieci neuronalnych, odpowiednio połączonych ze sobą w celu tworzenia stanów umysłowych, emocji i zachowań. Wzajemne oddziaływania między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi mają wpływ na organizm jako całość, a co za tym idzie na jego poszczególne neurony, co z kolei wpływa na funkcje mózgu i zdrowie psychiczne.
  • Najnowsze badania wykazały, że wewnętrzne (genetyczne) i zewnętrzne (środowiskowe) czynniki kształtują kierunek rozwoju układu nerwowego już od najwcześniejszych etapów życia, włączając okres prenatalny, a nawet przed poczęciem oddziałując na rodziców. Środowisko, w którym rozwija się płód (czynniki matczyne i łożyskowe) odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju mózgu oraz na jego funkcjonowanie po urodzeniu, predysponując do ewentualnych chorób psychiatrycznych/psychicznych.
  • Nasze badania dotyczą etiologii i patogenezy zaburzeń neurorozwojowych, poprzez badanie podstawowych mechanizmów biologicznych regulujących ontogenezę mózgu przy użyciu modeli zwierzęcych, głównie myszy. W szczególności omówimy rolę środowiska matczynego i łożyska w kształtowaniu rozwoju neuronalnego oraz jego wpływ na jego zachowanie potomstwa po urodzeniu, wykorzystując mysi model zaburzeń neurorozwojowych.
  • Podczas spotkania omówimy niektóre z naszych wcześniejszych doświadczeń/badań dotyczących wpływu wieku matki na zachowanie potomstwa myszy, a także nasze bieżące badania na temat podstaw zaburzeń ze spektrum autyzmu u szczepu BTBR poprzez tworzenie chimerowych osobników, a co za tym idzie chimerowych mózgów myszy skonstruowanych z myszy "autystycznych" i "kontrolnych". Ponadto omówimy proces tworzenia chimer, które są definiowane jako organizm lub tkanka składająca się co najmniej z dwóch genetycznie różnych populacji komórek pochodzących z dwóch różnych zarodków (zygot).
 
2023_Genetic and environmental influences on neurodevelopment.pdf
2023_Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój układu nerwowego.pdf
 
 
 
2023_Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój układu nerwowego.png
Andrzej Zykubek
Katedra Kognitywistyki