Katedra Kognitywistyki

Granty dla studentów na wyjazdy na konferencje naukowe

2023-06-12

Drodzy Studenci!

Informujemy, że mogą Państwo starać się o sfinansowanie opłat związanych z wyjazdami na konferencje naukowe. W tym celu należy wysłać e-mail do prof. Arkadiusza Guta (arkadiusz.gut@umk.pl) zawierający następujące informacje:

  • nazwa konferencji
  • charakter konferencji - krajowa, zagraniczna
  • rodzaj udziału - bierny, czynny (wystąpienie, poster)
  • tytuł i abstrakt wystąpienia/posteru (jeśli dotyczy)
  • czy wystąpienie/poster są przygotowywane samodzielnie, czy w grupie
  • kwota, o jaką Państwo wnioskujecie (czy ma być ona przeznaczona na pokrycie opłaty konferencyjnej i/lub dojazdu/zakwaterowania).

Proszę pamiętać, że wnioski należy wysyłać 2 tygodnie przed planowanym terminem wniesienia opłaty konferencyjnej/wyjazdu.

 

Andrzej Zykubek
Katedra Kognitywistyki