Katedra Kognitywistyki

Tomasz Komendziński otrzymał nagrodę Naukowiec Przyszłości

2023-10-27

radością i dumą informujemy, że dr Tomasz Komendziński z Katedry Kognitywistyki na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK otrzymał nagrodę Naukowiec Przyszłości w kategorii Naukowiec Przyszłości

Nagroda Naukowiec przyszłości stanowi naturalną kontynuację dotychczasowej kategorii o tej samej nazwie przyznawanej w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Misja Nagrody
Eksponowanie najlepszych przykładów polskich i zagranicznych Naukowców, chcących dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju – stało się misją przyświecającą inicjatorowi i głównemu organizatorowi wyróżnienia, Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Forum Inteligentnego Rozwoju – Kongres projektów przyszłości – od 2016 roku tworzą osoby i organizacje wprowadzające lepsze rozwiązania w swojej dziedzinie. Ich praca wpływa na inteligentny rozwój, który opiera na wiedzy i innowacjach. Uczestnicy każdej edycji naszego kongresu technologicznego wykorzystują kreatywne myślenie i sztukę innowacji do podniesienia jakości życia, czyniąc świat lepszym miejscem.

Wydarzenie koncentruje się na promocji korzyści wynikających z prowadzonych przez innowatorów przedsięwzięć dla gospodarki w przyszłości. Kilkadziesiąt punktów programu kongresu – konferencji branżowych, power spechy i networkingowych wydarzeń towarzyszących – sprzyja budowaniu efektywnej współpracy przy rozwoju innowacyjnych projektów

Wydarzenie skupia prezesów i właścicieli innowacyjnych firm, dyrektorów, managerów ds. B+R, kierowników i liderów nowatorskich przedsięwzięć, naukowców prowadzących projekty badawcze, samorządowców rozwijających swoje regiony, przedstawicieli rządu oraz organizacji skupionych na inteligentnym rozwoju opartym na wiedzy i innowacjach.

Andrzej Zykubek

Katedra Kognitywistyki