Katedra Kognitywistyki

Konkurs im. prof. Perzanowskiego

2021-12-31

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Psychologii UJ oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym ogłaszają konkurs o Nagrody Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2021: jedna nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę magisterską z kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia 2021 roku oraz prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu 2021 roku.

Wysokość Nagrody za pracę doktorską wynosi 5000 zł brutto, a wysokość Nagrody za pracę magisterską wynosi 3000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być zgłaszane tylko przez członków odpowiednich komisji powołanych do przyjęcia pracy magisterskiej lub doktorskiej, w tym przez promotorów
i recenzentów, nie mogą natomiast być zgłaszane przez samych autorów prac pretendujących do Nagrody. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: jp.prize@uj.edu.pl, w terminie do 31 stycznia 2022. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

 

Kapituła Nagrody

Oceny zgłoszonych prac na podstawie zleconych opinii Ekspertów dokonuje Kapituła Nagrody
w składzie:

 • prof. dr hab. Tomasz Placek (Kierownik Zakładu Epistemologii IF UJ, Przewodniczący Kapituły)
 • dr Marta Siedlecka (Instytut Psychologii UJ, Wiceprzewodnicząca Kapituły, Sekretarz Kapituły)
 • prof. dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum)
 • dr hab. Adam Chuderski (Kierownik Zakładu Kognitywistyki IF UJ)
 • dr Aleksandra Domagalik (Pracownia Obrazowania Mózgu, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ)
 • dr hab. Jerzy Gołosz (Dyrektor Instytutu Filozofii UJ)
 • dr Michał Klincewicz (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
 • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ)
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Instytut Informatyki Stosowanej UJ) 
 • dr hab. Anita Pacholik-Żuromska (Prezes Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego)
 • dr hab. Magdalena Senderecka (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
 • dr hab. Michał Wierzchoń (reprezentant Dyrektora Instytutu Psychologii UJ)
 • dr hab. Mirosław Wyczesany (Instytut Psychologii UJ)

 

Anita Pacholik-Żuromska
Katedra Kognitywistyki