Katedra Kognitywistyki

Różnorodne umysły. VII Letnia Szkoła Kognitywistyki

2023-05-17

Letnia Szkoła Kognitywistyki organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Spotkania w ramach LSK mają charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka kognitywna, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka. W 2023 roku wiodący tytuł warsztatów “Różnorodne umysły” prowokuje nas do rozpatrzenia problemu plastyczności i różnorodności procesów poznawczych rozpatrywanych w nowej perspektywie teoretycznej i metodologicznej. 

Cieszymy się, że do grona organizatorów tego interesującego wydarzenia oficjalnie dołączyła Katedra Kognitywistyki UMK.

 

Warunkiem udziału w spotkaniu jest zgłoszenie uczestnictwa w postaci kwestionariusza online z opisem dotychczasowego doświadczenia. Zapraszamy również do zgłoszenia własnego projektu i zaprezentowania go podczas Letniej Szkoły. Zgłoszenia projektów podlegają ocenie i wyborowi przez Radę Programową Szkoły. Koszt udziału w Letniej Szkole Kognitywistyki PTK obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy mają zapewniony udział w plenarnych wykładach i warsztatach oraz możliwość zaprezentowania własnych projektów badawczych. Organizatorzy przewidzieli również możliwość uczestnictwa w Szkole bez noclegów i posiłków.

RÓŻNORODNE UMYSŁY. VII LETNIA SZKOŁA KOGNITYWISTYKI

W tym roku – w ramach wiodącego tytułu warsztatów proponujemy  rozpatrzenie problemu  plastyczności i różnorodności procesów poznawczych, rozpatrywanych w nowej perspektywie  teoretycznej i metodologicznej. Od kilku dekad psychologowie i psychiatrzy ostrzegają, że jednym z poważniejszych zagrożeń dla współczesnych społeczeństw jest wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych. Zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, choroba Alzheimera i Parkinsona czy zespół stresu pourazowego są poważnymi  problemami dla polityki społecznej, medycyny i edukacji. Stanowią one również wyzwanie dla nauk społecznych i humanistycznych, które zmierzają do pełnego zrozumienia różnorodności umysłów i procesów mentalnych.

Tradycyjnie przejawy nietypowych funkcji psychicznych często bywały określane właśnie jako choroba lub zaburzenie. Etykiety tego rodzaju często uruchamiają procesy stygmatyzacji społecznej. Dlatego, we współczesnych w badaniach podkreśla się, że różnorodność jest przejawem szeroko rozumianej normy umysłowej, przypominającej raczej kontinuum własności niż ciasne szufladki Podręcznika Diagnostyki i Statystyki Zaburzeń  Psychicznych (DSM). Wiedza o czynnikach biologiczno-psychicznych różnicujących  umysły oraz, odmiennych sposobach funkcjonowania umysłu  poddaje w wątpliwość uniwersalizujące modele jego funkcjonowania oraz powiązane z nimi modele edukacji, leczenia, pracy i tworzenia relacji społecznych.

O różnorodności naszych umysłów będziemy dyskutować w kilku blokach tematycznych:

  • Spektrum autyzmu
  • Schizofrenia, depresja, lęk, PTSD i ADHD
  • Nadzwyczajne zdolności poznawcze
  • Umysły hybrydowe i interfejsy mózg-komputer
  • Neuroróżnorodność i neuroplastyczność
  • Biologiczne a fenomenologiczne badania dysfunkcji umysłu
  • Rozszerzanie i wzmacnianie procesów poznawczych
  • Funkcje poznawcze w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www wydarzenia - https://lsk.kul.pl.

 

Andrzej Zykubek
Katedra Kognitywistyki