Katedra Kognitywistyki

From Altered States to Metaphysics: The Epistemic Status of Psychedelic-induced Metaphysical Beliefs - Paweł Gładziejewski

2023-10-22

Coraz więcej dowodów potwierdza pogląd, że serotoninergiczne leki psychedeliczne — LSD, psilocybina, meskalina i DMT — mogą przyczyniać się do łagodzenia różnych form cierpienia psychicznego, takich jak depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, uzależnienie lub lęk przed końcem życia. Powszechnie przyjmuje się, że co najmniej jednym kluczowym czynnikiem leżącym u podstaw terapeutycznej skuteczności psychedelików jest doświadczenie wywoływane przez te związki. Z tej perspektywy psychedeliki działają poprzez wywoływanie subiektywnie znaczących i potężnych emocjonalnie stanów świadomości, które umożliwiają ludziom przeformułowanie swojego spojrzenia na siebie i świat w sposób korzystny psychologicznie.

Czasami jednak, szczególnie w wyższych dawkach, psychodeliki wywołują doświadczenia, które całkowicie rozbijają ramy zwykłej świadomości. Fenomenologia tych doświadczeń przypomina stany opisywane przez mistyków w różnych kulturach i okresach historycznych. Zatem w głębokim doświadczeniu psychedelicznym czasami tracona jest sama struktura podmiot-przedmiot, a poczucie bycia ograniczonym, oddzielnym ja rozpływa się w czymś, co sprawia wrażenie wszechogarniającej jedności. Doświadczenia te wiążą się także z poczuciem przekraczania czasu i przestrzeni. […]

Przyznacie Państwo, że zapowiada się pasjonująca lektura. Właśnie w Review of Philosophy and Psychology ukazał się artykuł Pawła Gładziejewskiego pt. From Altered States to Metaphysics: The Epistemic Status of Psychedelic-induced Metaphysical Beliefs. Autorowi gratulujemy, a Państwa zapraszamy do lektury.

Andrzej Zykubek
Katedra Kognitywistyki