Czym jest Kognitywistyka?

Kognitywistyka (z ang. cognitive science) jest nauką multidyscyplinarną zajmującą się badaniem procesów mentalnych i wyjaśnianiem znajdujących się u ich podłoża mechanizmów (zarówno formalnych, jak i biologicznych). Badania dotyczą zarówno ludzkich systemów poznawczych, zwierzęcych; naturalnych, jak i sztucznych. Ludzkie funkcje i procesy mentalne bada się zarówno w normie, jak i patologii.

Badania prowadzone są przez interdyscyplinarne zespoły naukowców, którzy tworząc nowe metody badań, jak i zachowując metody własnych dyscyplin pracują w ramach wspólnych projektów, mających na celu głębsze poznanie badanego zagadnienia niż z pozycji jednej tylko dyscypliny.

Interdyscyplinarne zespoły badawcze tworzone są m. in. przez psychologów (rozwojowych, poznawczych, klinicznych, neuropsychologów), filozofów umysłu, językoznawców kognitywnych, fizjologów, neurobiologów, logików, informatyków. Badania dotyczą m. in.:

null

Co bada kognitywistyka ?

 • zagadnienia różnego rodzaju percepcji
 • reprezentacji mentalnych
 • pojęć
 • nabywania języka
 • relacji między językiem a myśleniem
 • rozumowań
 • inteligencji
 • pamięci
 • uwagi
 • modelowania funkcji poznawczych
 • emocji i ich związku z poznaniem
 • świadomości
 • relacji między procesami zachodzącymi w mózgu a zachowaniem (obejmującym m. in. podejmowanie decyzji)
null

Ze względu na tak szerokie pole badań i podejście badawcze kognitywistykę można traktować jako dziedzinę nauki, która pozwała także na zrozumienie natury ludzkiej, i to na wielu poziomach, przede wszystkim biologicznym. fizycznym i osobowym.