Magisteria

 • Ewolucyjne i społeczno-kulturowe wyjaśnienia zazdrości romantycznej: alternatywne czy komplementarne? – 2010, IS UMK, socjologia (MISH), promotor: prof. T. Szelndak
 • Poznawanie innych umysłów jako symulacja mentalna – 2009, IF UMK, filozofia (MISH), promotor: prof. U. Żegleń

Doktorat

 • Od psychologii potocznej do modeli mentalnych. Problem reprezentacji mentalnych z perspektywy mechanistycznego modelu wyjaśniania w kognitywistyce – 2013, IF UMK, promotor: Prof. U. Żegleń.

Najważniejsze publikacje

 • Gładziejewski, P. (2015). Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna. Toruń: UMK (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).
 • Gładziejewski, P., Miłkowski, M. (2017). Structural representations: causally relevant and different from detectors. Biology & Philosophy, 32: 337–355.
 • Gładziejewski, P. (2017). The evidence of the senses: A Predictive Processing-based take on the Sellarsian dilemma. W: T. Metzinger, W. Wiese (red.). Philosophy of Predictive Processing. Frankfurt am Main: MIND Group.
 • Gładziejewski, P. (2016). Predictive coding and representationalism. Synthese, 193: 559–582.
 • Gładziejewski, P. (2015). Action guidance is not enough, representations need correspondence too. A plea for a two-factor theory of representation. New Ideas in Psychology, 40: 13–25.
 • Gładziejewski, P. (2015). Explaining mental phenomena with internal representations. A mechanistic perspective. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 40: 63–90.
 • Gładziejewski, P. (2013). Shared representations, perceptual symbols and the vehicles of mental concepts. Journal of Consciousness Studies, 20: 102–123.

Zainteresowania badawcze

 • Natura reprezentacji mentalnych i ich rola eksplanacyjna w naukach o poznaniu, percepcja jako kodowanie predykcyjne, kognitywne podstawy samooszustwa, pamięć epizodyczna i jej związki z poczuciem tożsamości osobowej