Dr hab. Arkadiusz Gut,prof. UMK o budowaniu zespołów badawczych w naukach humanistycznych i społecznych

82816574_467856637222546_6136309858439266304_n

Choć prowadzenie zespołowych badań naukowych wymaga wysiłku i zaangażowania, to często skutkuje uzyskaniem ciekawszych i bardziej kompleksowych wyników. Budowanie zespołów badawczych jest jednak pewnego rodzaju sztuką, której tajniki warto zgłębiać. Swoimi doświadczeniami z tym związanymi podzieli się dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK. Podczas spotkania opowie o tym:

  • jak projektować i budować zespół badawczy;
  • jak publikować i popularyzować wyniki badań zespołu;
  • jak motywować i integrować zespół.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez prof. Arkadiusza Guta dla NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, który ukazał się na stronie:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nauka-online-i-lockdown-w-oczach-studentow

Aktualności

Twórz z nami technologie jutra!

Rozwijaj swoje pasje

Możliwość uczestnictwa w płatnych stażach

Kognitywistyka (z ang. cognitive science) jest nauką multidyscyplinarną zajmującą się badaniem procesów mentalnych i wyjaśnianiem znajdujących się u ich podłoża mechanizmów (zarówno formalnych, jak i biologicznych). Badania dotyczą zarówno ludzkich systemów poznawczych, zwierzęcych; naturalnych, jak i sztucznych. Ludzkie funkcje i procesy mentalne bada się zarówno w normie, jak i patologii.

Badania prowadzone są przez interdyscyplinarne zespoły naukowców, którzy tworząc nowe metody badań, jak i zachowując metody własnych dyscyplin pracują w ramach wspólnych projektów, mających na celu głębsze poznanie badanego zagadnienia niż z pozycji jednej tylko dyscypliny.

null

Nasi wykładowcy

sztuczna inteligencja | neuroinformatyka

pogranicze logiki | informatyka | psychologia społeczna

filozofia nauki | problemy badań interdyscyplinarnych (naukoznawstwo i kognitywistyka) | problem treści i reprezenacji mentalnych | etyka badań naukowych

badania nad rozwojem i funkcją emocji oraz dziecięcych teorii umysłu (ToM) | kulturowe determinanty poznania społecznego

logiki wiążące | logiki pozycyjne | logiki niemonotoniczne

badanie reakcji emocjonalnych osób stykających się z usługami sztucznej inteligencji (AI) | badanie poziomu lęku odbiorców usług realizowanych przez roboty humanoidalne skierowanych | badania nad stresem

eye-tracking | interfejsy mózg-komputer | informatyka

logika | algebra | teoria obliczeń

samoświadomość | samowiedza | reprezentacje mentalne | modele umysłu

analiza danych | sieci neuronowe | ośrodkowy układ nerwowy

wirtualna rzeczywistość | wpływ efektu proteusa w kontekście funkcji poznawczych | inżynieria wiedzy | projektowanie ontologii społecznych

neuroobrazowanie | neuronauka sieciowa | procesy uczenia się | analiza danych

filozofia kognitywistyki | modele wyjaśniania w naukach o poznaniu | bayesowskie koncepcje percepcji | reprezentacje mentalne

samoświadomość | badania nad minimalnym Ja | psychologia rozwojowa

świadomość | komunikacja jako podzielanie | komunikacja w nauce | interdyscyplinarność | wizualizacja informacji i nauki

społeczne reprezentacje, wnioskowania i samokontrola | społeczno-kulturowe źródła umysłu (samoregulacja, samoświadomość, racjonalność) | społeczne źródła moralności i współpracy.

językoznawstwo | neuromarketing | bioetyka

komercjalizacja badań | user experience | badanie i projektowanie gier