Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku

pomysły, nauka, wiedza

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku Kognitywistyki (studia licencjackie i magisterskie) odbędzie się 4. października 2021 o godz. 16.00 w sali nr. I w Harmonijce (Collegium Minus, ul. Fosa Staromiejska 1a).

Aktualności

Twórz z nami technologie jutra!

Rozwijaj swoje pasje

Możliwość uczestnictwa w płatnych stażach

Kognitywistyka (z ang. cognitive science) jest nauką multidyscyplinarną zajmującą się badaniem procesów mentalnych i wyjaśnianiem znajdujących się u ich podłoża mechanizmów (zarówno formalnych, jak i biologicznych). Badania dotyczą zarówno ludzkich systemów poznawczych, zwierzęcych; naturalnych, jak i sztucznych. Ludzkie funkcje i procesy mentalne bada się zarówno w normie, jak i patologii.

Badania prowadzone są przez interdyscyplinarne zespoły naukowców, którzy tworząc nowe metody badań, jak i zachowując metody własnych dyscyplin pracują w ramach wspólnych projektów, mających na celu głębsze poznanie badanego zagadnienia niż z pozycji jednej tylko dyscypliny.

null

Nasi wykładowcy

sztuczna inteligencja | neuroinformatyka

pogranicze logiki | informatyka | psychologia społeczna

filozofia nauki | problemy badań interdyscyplinarnych (naukoznawstwo i kognitywistyka) | problem treści i reprezenacji mentalnych | etyka badań naukowych

badania nad rozwojem i funkcją emocji oraz dziecięcych teorii umysłu (ToM) | kulturowe determinanty poznania społecznego

logiki wiążące | logiki pozycyjne | logiki niemonotoniczne

badanie reakcji emocjonalnych osób stykających się z usługami sztucznej inteligencji (AI) | badanie poziomu lęku odbiorców usług realizowanych przez roboty humanoidalne skierowanych | badania nad stresem

eye-tracking | interfejsy mózg-komputer | informatyka

logika | algebra | teoria obliczeń

samoświadomość | samowiedza | reprezentacje mentalne | modele umysłu

analiza danych | sieci neuronowe | ośrodkowy układ nerwowy

wirtualna rzeczywistość | wpływ efektu proteusa w kontekście funkcji poznawczych | inżynieria wiedzy | projektowanie ontologii społecznych

neuroobrazowanie | neuronauka sieciowa | procesy uczenia się | analiza danych

filozofia kognitywistyki | modele wyjaśniania w naukach o poznaniu | bayesowskie koncepcje percepcji | reprezentacje mentalne

samoświadomość | badania nad minimalnym Ja | psychologia rozwojowa

świadomość | komunikacja jako podzielanie | komunikacja w nauce | interdyscyplinarność | wizualizacja informacji i nauki

społeczne reprezentacje, wnioskowania i samokontrola | społeczno-kulturowe źródła umysłu (samoregulacja, samoświadomość, racjonalność) | społeczne źródła moralności i współpracy.

językoznawstwo | neuromarketing | bioetyka

komercjalizacja badań | user experience | badanie i projektowanie gier