Katedra Kognitywistyki

Włodzisław Duch

placeholder_circle.png

prof. dr hab. Włodzisław Duch
Kierownik zespołu "Neuroinformatyka i sztuczna inteligencja"

email: wduch@umk.pl
strona:
https://www.is.umk.pl/~duch/index.html
siedziba: KIS, Grudziądzka 5, p. 581

Włodzisław Duch studia fizyki ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1977 roku (z ,,błękitnym dyplomem), doktorat (wyróżniony nagrodą ministra) z chemii kwantowej obronił w 3 lata później. W latach 1980-82 prowadził badania na stażu podoktoranckim na University of Southern California (USC) w Los Angeles. W latach 1985-87 był stypendystą fundacji Alexandra von Humboldta w Instytucie Astrofizyki Maxa Plancka w Monachium, z którym współpracował do 2001 roku. Monografia Graphical representation of model spaces (Springer, 1986) była podstawą obronionej w 1987 roku habilitacji. W 1997 roku otrzymał tytuł profesora. Pracował wielokrotnie w Francji, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Singapurze i USA jako „Visiting Professor”. Od 1991 do 2014 roku kierował Katedrą Informatyki Stosowanej (początkowo nazywanej Katedrą Metod Komputerowych), interdyscyplinarnej samodzielnej jednostki na wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 2013 roku kieruje Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na UMK, a od 2020 roku zespołu Neuroinformatics and Artificial Intelligence , części University Centre of Excellence Dynamics, Mathematical Analysis and Artificial Intelligence. W 2012 roku objął stanowisko prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji na UMK, a w latach 2014-15 podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jego zainteresowania badawcze dotyczyły początkowo metod obliczeniowych mechaniki kwantowej, fizyki komputerowej, podstaw fizyki i interpretacji mechaniki kwantowej. Od końca lat 1980 jego zainteresowania przesunęły się w stronę teorii i zastosowań sieci neuronowych, uczenia maszynowego, metod sztucznej inteligencji, modelowania funkcji mózgu i technologii neurokognitywnych. Był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (1995), a następnie Towarzystwa Sztucznej Inteligencji (2010). Od końca lat 1990 zaangażował się w tworzenie kognitywistyki w Polsce, był współzałożycielem pierwszego czasopisma w tej dziedzinie i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (2001). Przez dwie kadencje był Prezydentem European Neural Network Society (2006-2011), w 2013 roku został wybrany na członka honorowego (Fellow) International Neural Network Society (INNS), oraz członka Komisji Układów Złożonych Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem redakcji kilkunastu międzynarodowych specjalistycznych czasopism, opublikował ponad 350 specjalistycznych i ponad 200 popularnych artykułów na różne tematy, jest współautorem lub redaktorem 26 książek, był zaangażowany w ponad 600 naukowych wydarzeniach, a jego firma DuchSoft stworzyła software GhostMiner sprzedawany przez firmę Fujitsu.

W. Duch urodził się w 1954 roku, jest żonaty, ma dwoje dzieci i czwórkę wnuków. Jego pełne CV można znaleźć pisząc "W. Duch" w Google lub innych wyszukiwarkach.

Prowadzone zajęcia

  • Wstęp do kognitywistyki
  • Selected topics in cognitive science and biomodelling
  • Sztuczna Inteligencja i systemy ekspertowe - wykład kursowy IS S1
  • The art of communication and popularization of science
  • Artificial Intelligence and the future of scientific thinking

Wybrane publikacje

Katedra Kognitywistyki