Katedra Kognitywistyki

Urszula Żegleń

placeholder_circle.png

prof. Urszula Żegleń
Redaktor nacz. "Zagadnień Naukoznawstwa"

email: zeglen@umk.pl

Studia filozofii teor. (specjalizacja logiczno-matem.) KUL, Doktorat z filozofii ("Analiza semantyczna ontologii Romana Ingardena") pod kier prof. S Kamińskiego, KUL , Stopień dra hab. - filoz. logiki, Tytuł profesora nauk hum. - filozofia (filoz. umysłu). Zatrudnienie w okresie 1974-1995 KUL, Wydz. Filozofii, Zakład Logiki i Teorii Poznania, Katedra Metodologii Nauk, Od 1995 UMK w kolejno przemianowywanych Zakładach, którymi kierowała od 2000 r., 2018-2019 kierownik Katedry Kognitywistyki. Współtwórczyni kognitywistyki na UMK, pierwsza prezes Polskiego Towarzystwa Kognitywistyczngeo.

Zainteresowania

  • Filozofia umysłu
  • Epistemologia
  • Filozofia nauki i etyka badań naukowych

 

Katedra Kognitywistyki