Katedra Kognitywistyki

Tomasz Kruszewski

placeholder_circle.png

dr hab. (prof. UMK) Tomasz Kruszewski

email: tomkrus@umk.pl
strona:
Tomasz Kruszewski (IBIK)
siedziba: CH, gabinet C 2.09

W ostatnich latach prowadzę badania dotyczące sztucznej inteligencji na rynku pracy i reakcji społecznych wobec niej. Moje szczególne zainteresowania skupiają się na treściach poznawczych i emocjach osób stykających się z robotami antropomorficznymi. Drugim obszarem badań jest poszukiwanie korelacji między decyzjami ludzkimi a zjawiskiem niepewności.

Wybrane publikacje

  • Pandemia a reakcje inwestorów: analiza big data komunikatów z Twittera wobec zjawiska niepewności, [współaut. Joanna Michalak], Toruń: TNOiK 2021. Psychologia marketingu, [w:] Marketing biblioteki, red. Maja Wojciechowska, Warszawa: SBP, 2019.
  • Irritability and anger in COVID-19 related tweets: its psychological content and dynamic (introduction to research of black swan event impact on stock market), [współaut. Joanna Michalak], 36th IBIMA Conference: 4-5 November 2020, Granada, Spain, [Norristown, Pa], International Business Information Management Association: 2020 s. 2814-2824.
  • Do anthropomorphic service robots affect people’s sense of security? On the sidelines of the reflection on the future of the labour market in LIS, AIB Studi 2020, vol 60, no 1, s. 91-109.

 

Katedra Kognitywistyki