Katedra Kognitywistyki

Studenci

Kognitywistyka

 

Plany zajęć (semestr zimowy 2023/2024)

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Cognitive Science

---

 

Praktyki zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami praktyk zawodowych realizowanych na kierunku kognitywistyka.

 

Prace dyplomowe

 

 

Aktualne programy studiów

kognitywistyka – rok akademicki 2022/2023

kognitywistyka – rok akademicki 2021/2022

kognitywistyka – rok akademicki 2020/2021

kognitywistyka – rok akademicki 2019/2020

 

Sylabusy

 

 

Ważne i praktyczne zasoby

 

Współpraca międzynarodowa 

 

Rekrutacja i efekty uczenia się

Zasady rekrutacji

Zasady potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza szkolnictwem wyższym

Zasady uznawania efektów uczenia uzyskanych w szkolnictwie wyższym

Kierunkowe efekty uczenia się

Katedra Kognitywistyki