Katedra Kognitywistyki

Paweł Gładziejewski

placeholder_circle.png

dr Paweł Gładziejewski
Opiekun praktyk studenckich

email: pawel.gladz@gmail.com

Magisterium i doktorat z filozofii na UMK. Po studiach pracował przez kilka lat w IFiS PAN realizując grant badawczy w ramach programu Fuga. Powrót do alma mater w 2017. Zajmuje się obszarem problemowym z pogranicza kognitywistyki i filozofii. Obecnie realizuje projekt badawczy dotyczący epistemologicznych konsekwencji Bayesowskich modeli percepcji.

Prowadzone zajęcia

  • Wprowadzenie do psychologii poznawczej
  • Umysł jako maszyna predykcyjna (fakultet)
  • Philosophy of Cognitive Science

Wybrane publikacje

Katedra Kognitywistyki