Katedra Kognitywistyki

Michał Komorowski

placeholder_circle.png

mgr Michał Komorowski

email: michak@doktorant.umk.pl
strona: https://github.com/micholeodon

Michał Konrad Komorowski uzyskał tytuł inżyniera Automatyki i Robotyki (2014) oraz tytuł magistra Informatyki Stosowanej (2016) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie kontynuuje naukę na ostatnim roku interdyscyplinarnych studiów doktoranckich we współpracy z Intytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, realizując pracę badawczą z zakresu neuroinformatyki. Jego zainteresowania naukowe obejmują analizę sygnałów EEG / MEG, algorytmy rekonstrukcji źródeł, analizę czasowo-częstotliwościową oraz algebrę liniową.

Wybrane publikacje

  • M.K. Komorowski, K. Rykaczewski, T. Piotrowski, K. Jurewicz, J. Wojciechowski, A. Keitel, J. Dreszer, W. Duch (2021), ToFFi - Toolbox for Frequency-based Fingerprinting of Brain Signals. Preprint arXiv:2110.09919, submitted to Neurocomputing, 140 p, IF 5,79

  • Komorowski M K, Aghabeig M. Nikadon J, Piotrowski T, Dreszer J, Bałaj B, Lewandowska M, Wojciechowski J, Pawlaczyk N, Szmytke M, Cichocki A, and Duch W. (2018) Multi-level Explanations in Neuroscience II: EEG Spectral Fingerprints and Tensor Decompositions for Understanding Brain Activity - initial results. Acta Physica Polonica B 49(12), 2011-2028. Presented at the Cracow School of Theoretical Physics. Machine Learning Meets Fundamental Theory. Zakopane, 15-23 June 2018.

 
 
Katedra Kognitywistyki