Katedra Kognitywistyki

Kamil Bonna

placeholder_circle.png

mgr Kamil Bonna

email: bonna@umk.pl
strona:
https://github.com/kbonna
siedziba: A.1.22 (ICNT)

Fizyk. Absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzisława Ducha napisał i obronił pracę magisterską dotyczącą generatywnych modeli sieci funkcjonalnych w ludzkim mózgu. We współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK prowadzi badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Jest zaangażowany w analizę danych fMRI w projektach dotyczących neuroplastycznych zmian wywołanych treningiem poznawczym oraz neuronalnych korelatów świadomości. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół neuroekonomii i konektomiki. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się badaniem dynamiki sieci funkcjonalnych w przebiegu uczenia się ze wzmocnieniem. Współautor publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz beneficjent stypendium dla najlepszych doktorantów UMK. W ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki współorganizował i prowadził warsztaty „Mózg w akcji” (w 2018) oraz „Jak rozmawia mózg? Obrazowanie komunikacji w mózgu z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)” w tym roku.

Prywatnie tańczy popping, interesuje się kulturą hip-hop i kinematografią. Uwielbia gotować i zawsze stara się propagować zdrowy styl życia.

Zainteresowania

  • Programowanie
  • Uczenie ze wzmocnieniem
  • Neuronauka poznawcza
  • Konektomika

Prowadzone zajęcia

  • Programowanie II (czwartek 10:45-12:15, 12:30-14:00)

Wybrane publikacje

  • Bonna, K.*, Finc, K.*, Zimmermann, M., Bola, Ł., Mostowski, P., Szul, M., Rutkowski, P., Duch, W., Marchewka, A., Jednoróg, K., Szwed, M. (2020). Early deafness leads to re-shaping of functional connectivity beyond the auditory cortex. Brain Imaging and Behavior, DOI: 10.1007/s11682-020-00346-y. *equal contribution;
  • Finc, K., Bonna, K., He, X., Lydon-Staley, D. M., Kühn, S., Duch, W., & Bassett, D. S. (2020). Dynamic reconfiguration of functional brain networks during working memory training. Nature Communications 11, 2435;
  • Asanowicz, D., Gociewicz, K., Koculak, M., Finc, K., Bonna, K., Cleeremans, A., & Binder, M. (2020). The response relevance of visual stimuli modulates the P3 component and the underlying sensorimotor network. Scientific Reports 10(1), 1-20.;
  • Finc, K., Bonna, K., Lewandowska, M., Wolak, T., Nikadon, J., Dreszer, J., Duch, W., Kühn, S. Transition of the functional brain network related to increasing cognitive demands. (2017). Human Brain Mapping 38 (7), 3659–3674, DOI: 10.1002/hbm.23621
Katedra Kognitywistyki