Katedra Kognitywistyki

Jakub Janczura

placeholder_circle.png

mgr Jakub Janczura

email: Jakubjanczura0102@gmail.com

Absolwent kierunku kognitywistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Doktorant w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych – Academia Rerum Socialium. Trener kompetencji miękkich. Organizator wielu konferencji naukowych takich jak „Czas na Umysł” czy „Letnia Szkoła Kognitywistyki”. Od 2020 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. W 2021 roku dołączył do zespołu badawczego PeCoLa (Perception, Cognition and Language). Jego zainteresowania badawcze to między innymi wpływ dziecięcych treningów filozoficznych (Filozofia dla dzieci) na ich rozwój zdolności metapoznawczych. Interesuje się również refleksją na temat myśli, teoriami umysłu oraz wpływem mediów na człowieka. Prywatnie jest pasjonatem gry na perkusji oraz w szachy.

Prowadzone zajęcia

  • Neuronauka procesów percepcyjnych i uwagowych (piątek 10:45-12:15)
 
Katedra Kognitywistyki