Katedra Kognitywistyki

Arkadiusz Gut

placeholder_circle.png

dr hab. (prof. UMK) Arkadiusz Gut
Kierownik Katedry Kognitywistyki

email: arkadiusz.gut@uml.pl
strona:
https://www.arekgut.com/

Dr hab. Arkadiusz Gut (prof. UMK) - wykładowca na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Katedry Kognitywistyki. Profesor Filozofii (KUL) i Doktor Psychologii (UW). Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Odbywał staże naukowe w Karl-Franzens Universität, Graz (Austria); University of Sheffield (UK); University of Wisconsin (USA). Profesor wizytujący (ang. visiting professor) w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Huazhong University of Science and Technology - Department of Philosophy, School of the Humanities (Chiny), City University of New York (USA). Pięciokrotny beneficjent grantów NCN oraz MNiSW. Uczestniczy wielu międzynarodowych projektach badawczych. Współpracuje z Beijing Foreign Studies University, China; Department of Psychology - The Education University of Hong Kong, Child Lab (UJ); Wydziałem Psychologii (UW). Prowadzi badania z psychologii rozwojowej, poznawczej, międzykulturowej, filozofii umysłu, filozofii języka i filozofii porównawczej. Prowadzi liczne projekty badawcze nad kulturowym uczeniem, mindreadingiem, czytaniem kulturowym literatury, rozwojem społecznym, ekspatami, edukacją. Znawca Chin, na temat których opublikował dużą liczbę tekstów naukowych i popularnonaukowych. Ma doktorantów z Polski (UMK, UW, KUL), Chin, Nigerii, Francji, Indii. Publikuje w czasopismach z Psychologii, Filozofii i Kognitywistyki: Multilingua, Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication; Synthese; Journal of Intercultural Communication; Theory and Psychology, Learning, Culture and Social Interaction, Frontiers in Psychology, Behavioral and Brian Sciences, Narratives, Journal of Cognition and Culture. Publikuje także teksty popularno-naukowe i przygotowuje audycje radiowe. Prowadzi Fundację Pro Liberis et Arte (https://www.letarte.org/). Za działalność społeczną został nominowany do ogólnopolskiej nagrody „Anoda” Muzeum Powstania Warszawskiego. Strony: arekgut.com oraz strona https://www.facebook.com/prof.arekgut/

Zainteresowania

 • Psychologia Rozwojowa
 • Dziecięce Teorie Umysłu
 • Badania międzykulturowe
 • Mindreading
 • Filozofia Umysłu
 • Filozofia Porównawcza

Wybrane publikacje

 • Gut Arkadiusz; Andrew Lambert, Oleg Gorbaniuk, Robert Mirski, (2021), Folk Beliefs about Soul and Mind: Cross-Cultural Comparison of Folk Intuitions about the Ontology f the Person, Journal of Cognition and Culture, Vol. 21; s. 346-369. https://brill.com/view/journals/jocc/21/3-4/article-p346_8.xml
 • Teske Joanna K., Gut Arkadiusz, (2021); The reader's mindreading of realist, modernist, and postmodern fiction : a comparative study. Narrative; Vol. 29 no. 1, p. 47-70; https://muse.jhu.edu/article/778254
 • Teske Joanna K., Gut Arkadiusz (2021); Social understanding in fictional contexts and the question of error detection. Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej; Vol. 12 no. 1, s. 1-26; http://avant.edu.pl/en/2021-01-03
 • Wilczewski Michał, Søderberg Anne-Marie, Gut Arkadiusz; (2020), Learning in a multilingual and multicultural business setting : Polish expatriates' stories of critical incidents in China. Managing multilingual workplaces : methodological, empirical and pedagogic perspectives, ed. by Sierk Horn, Philippe Lecomte, Susanne Tietze; New York, NY ; London : Routledge, 2020, pp. 139-156. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429431128-12/learning-multilingual-multicultural-business-setting-micha%C5%82-wilczewski-anne-marie-s%C3%B8derberg-arkadiusz-gut
 • Gut Arkadiusz, Haman Maciej, Gorbaniuk Oleg, Chylińska Monika, The development of understanding opacity in preschoolers : a transition from a coarse- to fine-grained understanding of beliefs, Frontiers in Psychology, Vol. 11, 2020; pp. 1-15; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00596/full
 • Mirski Robert, Bickhard Mark H., Eck David, Gut Arkadiusz, (2020) Encultured minds, not error reduction minds, Czasopismo: Behavioral Brain Sciences., Vol. 43; https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/abs/encultured-minds-not-error-reduction-minds/844B62391953E4F55AC4CF0EBE376D4A
 • Wilczewski Michał, Wróblewski Zbigniew, Wołońciej Mariusz, Gut Arkadiusz, (2020) Wilczewska Ewelina, Spirituality in expatriate experience and coping in mission. Journal of Global Mobility, 2020 pp. 1-20. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JGM-04-2020-0022/full/html
 • Gut Arkadiusz, Wilczewski Michał, (2020), Turning away from epistemic violence by capturing a lived experience of the other. Theory & Psychology, Vol. 30 no. 3; pp. 454-458; https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959354320922614
 • Chylińska Monika, Gut Arkadiusz, (2020); Pretend play as a creative action : on the exploratory and evaluative features of children's pretense. Theory & Psychology, Vol. 30; 2020; pp. 1-19; https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959354320931594
 • Gut Przemysław, Gut Arkadiusz, (2020); The highlights of Descartes' epistemology (an introduction). Czasopismo: Roczniki Filozoficzne, T. 68 nr 2; 2020; p: 9-19; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=877701
 • Gut Arkadiusz, Afek Joanna, Kołodziej Beata, (2020), Chinese mothers' reflections on value systems and social norms enacted in fairy tales : a cultural narrative analysis. Roczniki Humanistyczne, T. 68 z. 9; 2020; pp. 157-183, https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/13483/13122

 

Katedra Kognitywistyki