Katedra Kognitywistyki

Anna Karczmarczyk

placeholder_circle.png

dr Anna Karczmarczyk

email: a.karczmarczyk@umk.pl
strona: https://umk.academia.edu/AnnaKarczmarczyk

Anna Karczmarczyk pracuje w Katedrze Kognitywistyki UMK od października 2019r.. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Filozofii UMK, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (tytuł rozprawy doktorskiej ”Doświadczenie ciała a samoświadomość”, promotor pracy: Prof. U. Żegleń). Ukończyła także studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i przez 10 lat pracowała z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi w Centrum Wczesnej Interwencji, Ośrodku Adopcyjnym oraz Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu. Chętnie włącza się w projekty popularyzowania wiedzy, współzałożycielka czasopisma naukowego ""AVANT” o charakterze open access oraz toruńskiego oddziału Polskiej Akademii Dzieci, pierwszego na skalę światową bezpłatnego uniwersytetu prowadzonego przez dzieci.

Prowadzone zajęcia

  • Neuronauka wyższych procesów poznawczych
  • Neuropsychologia
  • Neuropsychologia II
  • Seminarium licencjackie
  • Developmental Neuropsychology (Cognitive Science in English)
Katedra Kognitywistyki