Katedra Kognitywistyki

Anita Pacholik-Żuromska

placeholder_circle.png

dr hab. (prof. UMK) Anita Pacholik-Żuromska
Kierownik Katedry Kognitywistyki

email: apz@umk.pl
strona: https://anitapacholik.org/

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK z Katedry Kognitywistyki
realizuje projekt badawczy na University of Aberdeen  w ramach
stypendium otrzymanego z The W. Bednarowski Trust. Projekt dotyczy
społecznego charakteru samowiedzy oraz sposobów ujęcia jej w modelach
formalnych.

Kariera akademicka:

 • 2018 - Habilitacja w zakresie kognitywistyki i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2007- doktorat Dyplom Filozofii - Instytut Filozofii UMK, Promotor: prof. dr hab. Urszuli M. Żeglenia.
 • 2010 - magister filologii germańskiej - Instytut Germanistyki UMK, promotor: prof. dr hab. Lech Żyliński
 • 2003 - Dyplom magistra w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Promotor: prof. dr hab. Max Urchs.

Funkcje uniwersyteckie:

 • 1.09.2016 – 30.09.2019 – Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Humanistycznym UMK
 • 1.01.2015 – 30.09.2017 Z-ca Dyrektora ds. Organizacji w Instytucie Filozofii UMK
 • 1.01.2011 – 30.09.2014 Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki w Instytucie Filozofii UMK

Członkostwo i funkcje:

 • 3.12.2020-2.12.2022 – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Kognitywnych
 • 1.10.2018-30.09.2020 – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Kognitywnych
 • 1.10.2016-30.09.2018 – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Kognitywnych
 • 1.10.2014-30.09.2016 – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Kognitywnych
 • od 2012 członek Polskiego Towarzystwa Nauk Kognitywnych
 • od 02. 2007 członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • od 2004 członek Mind Group (Frankfurt Institute for Advanced Studies)

Stypendia:

 • 02.02.2020 - 17.02.2020 Grant badawczy Rektora UMK przy Polskiej Misji Historycznej na Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
 • 1.04.2018-10.07.2018 – Visiting Professor Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, Niemcy
 • 2011 - 2017 – kilka pobytów jako Erasmus STT (Staff Mobility for Training), Goethe University Frankfurt am Main, University of Rostock
 • 2006/2007 Stypendium DAAD na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) (6 miesięcy)
 • 2004/2005 Stypendium GFPS na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy) (6 miesięcy)
 • 2002/2003 SOCRATESERASMUS – Stypendium na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy) (6 miesięcy)

Nagrody:

 • 2010 III Nagroda Rektora Uczelni dla nauczyciela akademickiego za osiągnięcia naukowe
 • 2012 III Nagroda Rektora Uczelni dla nauczyciela akademickiego za osiągnięcia naukowe
 • 2013 - Indywidualna Nagroda Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki, wychowania i organizacji w 2012 roku
 • 31.10.2012-31.10.2015 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Znakomitych Młodych Naukowców
 • 2018 - Indywidualna Nagroda Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki, wychowania i organizacji w 2017 roku
 • 2019 Indywidualna Nagroda Rektora UMK za osiągnięcia naukowo-badawcze w 2018 roku
 • 2020 Indywidualna Nagroda Rektora UMK za osiągnięcia naukowo-badawcze w 2019 roku

Prowadzone zajęcia

 • "Consciousness from cognitive point of view"
 • Komunikowanie społeczne
 • Philosophical Problems of Cognitive Science
 • Intencjonalność
 • Język mediów
 • Laboratorium kognitywistyczne
 • Filozofia umysłu
Katedra Kognitywistyki