Katedra Kognitywistyki

Czym jest kognitywistyka?

Kognitywistyka

(z ang. cognitive science) jest nauką multidyscyplinarną zajmującą się badaniem procesów mentalnych i wyjaśnianiem znajdujących się u ich podłoża mechanizmów (zarówno formalnych, jak i biologicznych). Badania dotyczą zarówno ludzkich systemów poznawczych, zwierzęcych; naturalnych, jak i sztucznych. Ludzkie funkcje i procesy mentalne bada się zarówno w normie, jak i patologii.

Badania prowadzone są przez interdyscyplinarne zespoły naukowców, którzy tworząc nowe metody badań, jak i zachowując metody własnych dyscyplin pracują w ramach wspólnych projektów, mających na celu głębsze poznanie badanego zagadnienia niż z pozycji jednej tylko dyscypliny.

Interdyscyplinarne zespoły badawcze tworzone są m. in. przez psychologów (rozwojowych, poznawczych, klinicznych, neuropsychologów), filozofów umysłu, językoznawców kognitywnych, fizjologów, neurobiologów, logików, informatyków.

Co bada kognitywistyka?

 • percepcję
 • reprezentacje mentalne
 • nabywanie języka
 • relację między językiem a myśleniem
 • rozumowanie
 • inteligencję
 • pamięć
 • uwagę
 • modelowanie funkcji poznawczych
 • emocje i ich związek z poznaniem
 • świadomość
 • relacje między procesami zachodzącymi w mózgu a zachowaniem

Ze względu na tak szerokie pole badań i podejście badawcze kognitywistykę można traktować jako dziedzinę nauki, która pozwała także na zrozumienie natury ludzkiej, i to na wielu poziomach, przede wszystkim biologicznym. fizycznym i osobowym.

Katedra Kognitywistyki