Katedra Kognitywistyki

Neuromania

2024_neuromania_plakat.jpg

 

International Conference
Neuromania “Neurons, Mind, Cognition”

 

Ladies and Gentlemen, Cognitive Science Enthusiasts, 

It is with great pleasure that we invite you to the 9th edition of the Neuromania conference, organized by students of cognitive science at the Nicolaus Copernicus University. 

This year's conference, taking place in September 2024. under the slogan "Neurons-Mind-Cognition", adds a fascinating ingredient to the mix: artificial intelligence. 

Act and Think with AI

Toruń, 13-14/09/2024

Our guests will include outstanding experts who will share their knowledge, experience, and perhaps even the secret of how to maintain the balance between genius and madness. In the past, we have had the honor of hosting luminaries such as Peter Gardenfors and Daniel Everett, so expect this year's speakers to be at least as inspiring. 

Conference topics 

🧠 artificial intelligence and its applications; 

🧠 neurobiology; 

🧠 cognitive psychology; 

🧠 neuroscience.

 

This will be a great opportunity to immerse yourself in discussions about how we think, learn and interact with AI, not only in theory, but also in practical applications in science, medicine and virtual reality. 

However, be careful, this will not be an ordinary conference! In addition to lectures and discussion panels, we have also planned a number of interactive activities in which you will be able to participate - from workshops, through networking sessions, to evening meetings in a cozy atmosphere. 

We invite you to participate in this unique event, which promises to be an intellectual feast, sprinkled with good humor and a pinch of scientific competition. See you at Neuromania - where the mind meets the future! 

With enthusiasm and curiosity

Neuromania Organizing Team 

 

---

 

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję
Neuromania: Neurony, Umysł, Poznanie

 

Szanowni Państwo, Entuzjaści kognitywistyki, 

z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na 9. edycję konferencji Neuromania, organizowanej przez studentów kognitywistyki UMK. 

Tegoroczna konferencja, odbywająca się we wrześniu 2024 r. pod hasłem „Neurony-Umysł-Poznanie”, dodaje do tej mieszanki fascynujący składnik: sztuczną inteligencję. 

Act and Think with AI

Toruń, 13-14 września 2024

Wśród naszych gości znajdą się wybitni eksperci, którzy podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, a być może nawet sekretem, jak utrzymać równowagę pomiędzy geniuszem a szaleństwem. W przeszłości mieliśmy zaszczyt gościć takie osobistości jak Peter Gardenfors czy Daniel Everett, więc spodziewajcie się, że tegoroczni prelegenci będą co najmniej równie inspirujący. 

Tematyka konferencji: 

🧠 neurobiologia; 

🧠 psychologia poznawcza; 

🧠 neuronauka; 

🧠 sztuczna inteligencja oraz jej zastosowania.

Będzie to doskonała okazja, aby zanurzyć się w dyskusje o tym, jak myślimy, uczymy się i współdziałamy z AI, nie tylko w teorii, ale również w praktycznych zastosowaniach w nauce, medycynie i wirtualnej rzeczywistości. 

Ale uwaga, to nie będzie zwykła konferencja! Oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych, zaplanowaliśmy również szereg aktywności interaktywnych, w których będą Państwo mogli uczestniczyć – od warsztatów, poprzez sesje networkingowe, aż po wieczorne spotkania w kameralnej atmosferze. 

Zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu, które obiecuje być intelektualną ucztą, okraszoną dobrym humorem i szczyptą konkurencji naukowej. Do zobaczenia na Neuromanii – gdzie umysł spotyka się z przyszłością! 

Z entuzjazmem i ciekawością

Zespół Neuromanii

 

 

 

Katedra Kognitywistyki