Katedra Kognitywistyki

Nasze badania i inicjatywy

Sztuczna inteligencja w profilaktyce demencji

Sztuczna inteligencja może pomóc przewidzieć wczesne objawy demencji – dowodzą badacze z UMK oraz japońskiego RIKEN.
 

Zastosowanie sztucznej inteligencji może być pomocne przy przewidywaniu wczesnej demencji. Badacze z UMK oraz Center of Advanced Intelligence Project RIKEN (RIKEN AIP) w Tokio pracują nad stworzeniem cyfrowych neuro-biomarkerów choroby i niefarmakologicznych interwencji kognitywnych, które spowolnią jej rozwój.

Badacze z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK od blisko dwóch lat ściśle współpracują z naukowcami z RIKEN AIP. Platformą dla realizacji planów badawczych na toruńskim uniwersytecie był projekt wyłaniającego się pola badawczego PeCoLA (Perception, Cognition, Language), a dziś wspólne badania wpisują się w kolejny projekt wyłaniającego pola badawczego - Culture, Development and Wellbeing. Obydwoma projektami EF kieruje dr Bibianna Bałaj.

RIKEN AIP to centrum będące częścią RIKEN, największego i niemal w całości finansowanego przez rząd Japonii instytutu naukowego, słynącego z wysokiej jakości wyników w różnorodnych dyscyplinach badawczych, m.in. fizyce, chemii, biologii, genomice, naukach medycznych – od badań podstawowych po zastosowania praktyczne. Jednostka istnieje od 1917 r. Dziś tworzy ją sieć światowej klasy ośrodków badawczych w całej Japonii, łącznie to blisko 3 tys. naukowców w siedmiu kampusach współpracujących z prawie 500 partnerami.

więcej >>>

 


Skąd biorą się teorie spiskowe?

Światem rządzą zmiennokształtne jaszczury, lądowanie na Księżycu to bzdura, a w Roswell rozbiło się UFO. Skąd biorą się teorie spiskowe? Prof. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK postanowił zbadać proces ich powstawania w mózgu. Artykuł na ten temat ukazał się właśnie w prestiżowym czasopiśmie "Patterns" (Cell Press).

 więcej >>>

 Uśmiech dla przyjaciół z Ukrainy

Zajęcia ruchowe, artystyczne, zabawy z grami planszowymi, a nawet szermierka  – to aktywności, które od połowy kwietnia organizują dla dzieci z Ukrainy pracownicy i doktoranci Katedry Kognitywistyki i Instytutu Psychologii oraz studenci kognitywistyki i Cognitive Science z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.

Akcja "Uśmiech dla Przyjaciół" została zainicjowana pod koniec marca, kiedy to we wsi Ostrowąs pod Aleksandrowem Kujawskim schronienie w wyremontowanym przez lokalną społeczność Domu Pielgrzyma znalazło 7 kobiet i 17 dzieci zmuszonych do ucieczki z Ukrainy z powodu wojny.

więcej >>>

 Łagodzenie pandemicznego stresu

Międzynarodowe badania, w których bierze udział dr Tomasz Komendziński z Katedry Kognitywistyki UMK, znalazły się na wysokiej, piątej pozycji, światowej listy Top 10 Science for a Meaningful Life.

Listę ogłasza Greater Good Magazin, pismo wydawane przez Greater Good Science Center działające na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Zajmuje się psychologią, socjologią i neuronauką dobrostanu oraz uczy umiejętności, które wspierają dobrze prosperujące, odporne i współczujące społeczeństwo. Pismo to jest szczególne pod względem zaangażowania zarówno w naukę, jak i praktykę - nie tylko sponsoruje przełomowe badania naukowe nad dobrostanem społecznym i emocjonalnym, ale też pomaga ludziom zastosować ichefekty w życiu osobistym i zawodowym. Od 2001 roku GGSC stoi na czele nowego ruchu naukowego, badającego korzenie szczęśliwych i współczujących jednostek, silnych więzi społecznych i zachowań altruistycznych - nauki o sensownym życiu.

W ostatnim zestawieniu zespół GGSC wyróżnił 10 najbardziej wpływowych odkryć i badań opublikowanych w ciągu minionego roku.

więcej >>>

 


 


Mentalne sidła pandemii

Nuda, monotonia, deregulacja, niepewność, strach, poczucie bezradności i bezsens – to wachlarz emocji, które zdaniem naukowców towarzyszyły nam w lockdownie. Wskazują na to również badania prof. Arkadiusza Guta z Katedry Kognitywistyki UMK, który sprawdził, jak radzimy sobie w pandemii.

Dr. hab. Arkadiusza Guta, prof. UMK już na początku wprowadzenia obostrzeń z powodu pandemii koronawirusa (marzec 2020 r.) zainteresowało, jaki mogą mieć one wpływ na studentów. Młodzi fizycznie opuścili mury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, większość z nich wróciła do domów i stamtąd studiowała online. Naukowiec wraz ze studentami kognitywistyki postanowił bliżej przyjrzeć się konsekwencjom takiego stanu rzeczy. Już dwa miesiące po wprowadzeniu lockdownu rozpoczął badania na ten temat.

 więcej >>>

 


Dynamiczny i elastyczny mózg

Dr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK przyjrzała się temu, jak zmienia się mózg człowieka w trakcie treningu poznawczego. Wyniki jej badań opublikowało właśnie prestiżowe czasopismo "Nature Communications".

Złożoność ludzkiego mózgu jest tak ogromna, że ciężko ją opisać z wykorzystaniem podstawowych metod analizy danych neuroobrazowych. Pomaga w tym całkiem nowa dziedzina nauki, którą zajmuje się dr Karolina Finc z ICNT. To neuronauka sieciowa, koncentrująca się na badaniach złożonej sieci połączeń w ludzkim mózgu z wykorzystaniem algorytmów matematycznych zaczerpniętych z teorii grafów.

-Okazuje się, że nawet gdy nie wykonujemy żadnych zadań poznawczych, obszary mózgu pełniące podobne funkcje, pracują w zsynchronizowany sposóbNa podstawie pomiaru stopnia tej synchronizacji jesteśmy w stanie odtworzyć mapę połączeń czynnościowych w całym ludzkim mózgu, tzw. czynnościowy konektom - tłumaczy dr Karolina Finc.

  więcej >>>

 


Dobry START młodego kognitywisty

- Jeśli zaczyna padać deszcz, przewiduję, że obserwowana przeze mnie osoba wyciągnie parasol, bo przypisuję jej intencję, że nie chce zmoknąć. Takie rozumowanie napotyka ogromne problemy, bo co, jeśli ta osoba chce być mokra? – mówi Robert Mirski, stypendysta programu START 2021.

Jednym z tegorocznych laureatów programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest mgr Robert Mirski, doktorant dr. hab. Arkadiusza Guta, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

Mgr Mirski zajmuje się głównie zagadnieniami teoretycznymi w badaniach nad ludzkim poznaniem społecznym. W szczególności interesują go fundamentalne kwestie, takie jak ontologia umysłu i rzeczywistości społecznej oraz ich znaczenie w badaniach empirycznych.

Zajmuję się teorią psychologii, teorią kognitywistyki, czyli tym, jak myśleć o rzeczach, żeby je dobrze badać – mówi  laureat programu START. – W psychologii jest problem z tym, że naukowcy czasami zakładają, że można najpierw zebrać dane, które uważa się za "teoretycznie neutralne" i dopiero potem budować model badanego zjawiska na podstawie tego, co statystycznie "pasuje" do zebranych danych. To prowadzi między innymi do separacji poszczególnych obszarów badań w psychologii. Jedni badają poznanie społeczne, drudzy poczucie własnej wartości, trzeci zjawisko percepcji i potem nie wiadomo, jak to wszystko spiąć w jedno zrozumienie człowieka, bo wszystkie te obszary budują modele w oparciu o oddzielne zbiory danych.

 więcej >>>

 

Katedra Kognitywistyki