Logiki filozoficzne. X Jesienna Konferencja Logiki. Zaproszenie

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na X Jesienną Konferencję Logiki organizowanego przez Katedrę Logiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

Zaproszenie