Kognitywistyka

Sylabusy

Zapraszamy do zapoznania się z kompletnym wykazem  sylabusów przedmiotów obowiązujących na kierunku Kognitywistyka (kolejność alfabetyczna, pliki do pobrania w formacie PDF).

 1. Analiza interfejsu mózg komputer [Sylabus / plik PDF]
 2. Aspekty społeczne chorób neurologicznych [Sylabus / plik PDF]
 3. Bioetyka [Sylabus / plik PDF]
 4. Działanie i współdziałanie jako przedmiot badań kognitywistycznych [Sylabus / plik PDF]
 5. Estetyka [Sylabus / plik PDF]
 6. Filozofia nauki [Sylabus / plik PDF]
 7. Filozofia podmiotu [Sylabus / plik PDF]
 8. Informatyka stosowana (grafika komputerowa) [Sylabus / plik PDF]
 9. Interaktywne media cyfrowe_I [Sylabus / plik PDF]
 10. Interaktywne media cyfrowe_II [Sylabus / plik PDF]
 11. Komputerowa diagnostyka 1 [Sylabus / plik PDF]
 12. Komputerowa diagnostyka 2 [Sylabus / plik PDF]
 13. Komunikacja jako podzielanie [Sylabus / plik PDF]
 14. Komunikowanie społeczne [Sylabus / plik PDF]
 15. Konwersatorium z językoznawstwa kognitywnego [Sylabus / plik PDF]
 16. Lingwistyka kognitywna [Sylabus / plik PDF]
 17. Metody analizy systemów dynamicznych i samoorganizujących [Sylabus / plik PDF]
 18. Neuromarketing – przegląd metod badawczych [Sylabus / plik PDF]
 19. Neuronauka wyższych procesów poznawczych [Sylabus / plik PDF]
 20. Pedagogika [Sylabus / plik PDF]
 21. Percepcja, Uwaga, Działanie [Sylabus / plik PDF]
 22. Podstawy ucieleśnionych nauk kognitywnych [Sylabus / plik PDF]
 23. Praca empiryczna. Metody konstruowania projektu badawczego Lab [Sylabus / plik PDF]
 24. Praca empiryczna. Metody konstruowania projektu badawczego Wykład [Sylabus / plik PDF]
 25. Programowanie 1 [Sylabus / plik PDF]
 26. Programowanie 2 [Sylabus / plik PDF]
 27. Projektowanie środowisk wirtualnych [Sylabus / plik PDF]
 28. Rozproszone systemy poznawcze[Sylabus / plik PDF]
 29. Seminarium dyplomowe z zakresu językoznawstwa kognitywnego [Sylabus / plik PDF]
 30. Sieci neuronowe [Sylabus / plik PDF]
 31. Teoria obliczeń [Sylabus / plik PDF]
 32. Twierdzenia Gődla [Sylabus / plik PDF]
 33. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego [Sylabus / plik PDF]
 34. Wprowadzenie do psychologii poznawczej [Sylabus / plik PDF]
 35. Wstęp do przetwarzania danych Ćw  [Sylabus / plik PDF]
 36. Wstęp do przetwarzania danych Wykład [Sylabus / plik PDF]
 37. Wstęp do informatyki [Sylabus / plik PDF]
 38. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych L1 [Sylabus / plik PDF]
 39. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych L2 [Sylabus / plik PDF]
 40. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Wykład [Sylabus / plik PDF]
 41. Zastosowanie analizy EEG i potencjałów wywołanych w neuronauce [Sylabus / plik PDF]

 

Zestaw sylabusów do pobrania w formie pakietu ZIP.