Minima programowe

Minimum programowe dla Kognitywistyki
studia stacjonarne, pierwszego stopnia
pobierz
[pdf]

Minimum programowe z Kognitywistyki
studia stacjonarne, pierwszego stopnia dla studentów MISH
pobierz [pdf]