Kognitywistyka

Wstęp do Neurofizjologii Człowieka, Struktura i Funkcja w Kognitywnym Mózgu – informacja

Uwaga!
Zajęcia ze Wstępu do Neurofizjologii Człowieka oraz Struktury i Funkcji w Kognitywnym Mózgu rozpoczną się na początku stycznia i będą się odbywać w blokach. Terminy zostaną podane.