Kognitywistyka

Organizacja studiów

Charakter studiów

Kognitywistyka (j. ang. Cognitive  Science), są to studia pierwszego i drugiego stopnia, o charakterze stacjonarnym. Kognitywistyka jest kierunkiem bez specjalności dla pierwszego stopnia studiów, dla drugiego stopnia studiów prowadzone są trzy moduły specjalizacyjne. Jednostką podstawową tworząca kierunek studiów jest:

Instytut  Filozofii, Wydział Humanistyczny
Adres: ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100  TORUŃ
Telefon: 056 611 36 33

Studia pierwszego stopnia (licencjat) trwają 6 semestrów (trzy lata).

Czytaj więcej ›

Studia drugiego stopnia (magister) trwają 4 semestry (dwa lata).

Prowadzone specjalizacje:

  1. Specjalizacja I  Edukacyjno-terapeutyczna,
  2. Specjalizacja II  Komunikacyjno-społeczna,
  3. Specjalizacja III Naukowo-badawcza.

Czytaj więcej ›