Kognitywistyka

Stypendium MNISW dla studenta kognitywistyki

Na rok akademicki 2016/2017 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów.

Stypendium MNISW na Wydziale Humanistycznym wyróżniony został student kognitywistyki: p. Jan Szczypiński.

GRATULUJEMY!