Kognitywistyka

Stypendia GFPS – na wyjazdy do Niemiec

gfsp2GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną:

http://www.gfps.pl/pl/info/

komisja.stypendialna@gfps.pl