Władze

Katedra Kognitywistyki UMK
Wydział Humanistyczny

Fosa Staromiejska 1a
87-100  TORUŃ
Kontakt
sekretariat: 56 611 36 55

Wydział Humanistyczny

Dziekan Wydziału

Dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
e-mail
| strona www

Prodziekan ds. organizacji i kształcenia

Dr hab. Krzysztof Pietrowicz
e-mail | strona www

Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska
e-mail |
strona www

Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

Dr Adrian Wójcik
e-mail | strona www

Katedra Kognitywistyki

Kierownik kierunku

Prof. dr hab. Urszula Żegleń
e-mail | strona www

Opiekun kierunku

Dr Tomasz Komendziński
e-mail | strona www

Koordynator stypendiów ERASMUS

Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK
Prodziekan Wydziału Humanistycznego ds. organizacji i kształcenia
e-mail | strona www

Informacje o programie LLP/ERASMUS