Studia podyplomowe w zakresie neurorehabilitacji interdyscyplinarnej

Szanowni Studenci,
zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Studiów podyplomowych w zakresie neurorehabilitacji interdyscyplinarnej.

Studia podyplomowe w zakresie Neurorehabilitacji Interdyscyplinarnej
Wydział Humanistyczny

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest określenie płaszczyzn współdziałania członków interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w neurorehabilitacji. Pozwoli im to na poznanie celów terapeutycznych formułowanych przez członków ww. zespołów o odmiennych specjalnościach oraz na wybór optymalnej strategii ukierunkowanej na wiodący cel terapii.
Absolwent poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wybierania priorytetów drogi terapeutycznej zgodnie z ICF. Będzie posiadał znajomość podstawowych zagadnień związanych z współdziałaniem, współpracą w ramach interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego działającego w obszarze neurorehabilitacji oraz prowadzeniem interdycyplinarnych badań w obszarze neuronauk.

Obszar kształcenia: Studia międzyobszarowe w obszarze nauk medycznych, humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych.

Czas trwania:  2 semestry

Program studiów*: zał.1

Plan studiów:  zał. 2

Kierownik studiów:  dr Tomasz Komendziński

Koszt studiów: 5000 zł

Dodatkowe informacje:
strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych:

http://www.filozofia.umk.pl/
http://kognitywistyka2.umk.pl/
http://www.interdoctor.umk.pl/int5.html

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: 1. Października 2014

Adresaci studiów podyplomowych:
Studia są przeznaczone głównie dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wzakresie takich kierunków, jak medycyna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, psychologia, logopedia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, terapia zajęciowa, praca socjalna, pedagogika specjalna, muzykoterapia lub pokrewnych, członków interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w obszarze neurorehabilitacji oraz kształcących się w tym kierunku. Słuchaczami mogą być również absolwenci innych kierunków (kognitywistyka, inżynieria biomedyczna i rehabilitacyjna, pedagogika) chcący poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Przyczyni się to do podniesienia ich jakości pracy, zarówno we współpracy z członkami interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych, jak i pacjentami z deficytami neurologicznymi.

Warunki kwalifikacji: Na podstawie złożonych dokumentów

Termin i miejsce składania dokumentów: 1 czerwca 2014 – 30 września 2014

Wydział Humanistyczny UMK
Sekretariat Instytutu Filozofii, pok. 314
Ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Wymagane dokumenty: Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego i jedno zdjęcie.

Dodatkowe informacje dla kandydata: –

III. Kontakt

Wydział Humanistyczny UMK
Sekretariat Instytutu Filozofii, pok. 314
Ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
Tel.: +48 (056) 611 36 66; +48 (056) 611 36 75