sztuczna inteligencja | neuroinformatyka

Przedmioty: – Wstęp do kognitywistyki Włodzisław Duch jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Laboratorium Neurokognitywnego w ICNT UMK, oraz pracownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował też na Wydziale Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering), Uniwersytetu Technologiczego Nanyang (Nanyang Technological University) w Singapurze jako Nanyang Visiting Professor i visiting professor (2003-2012). Ukończył studia fizyki teoretycznej (1977), obronił doktorat z chemii kwantowej…

pogranicze logiki | informatyka | psychologia społeczna

Przedmioty: Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe Kierownik Zakładu Logiki i Kognitywistyki w IFiS PAN.Główne zainteresowania i przedmiot badań:   pogranicze logiki, informatyki i psychologii społecznej: badania nad systemami logicznymi dla sztucznej inteligencji, w szczególności: logiki niemonotoniczne, pragmatyka logiczna i nauki kognitywne: logiczna teoria argumentacji i perswazji, akty mowy. Więcej na: studialogica.org/jacekm

filozofia nauki | problemy badań interdyscyplinarnych (naukoznawstwo i kognitywistyka) | problem treści i reprezenacji mentalnych | etyka badań naukowych

Studia filozoficzne Katolicki Uniwersytet Lubelski 1974 (Kierunek: Filozofia teoretyczna) Doktorat Katolicki Uniwersytet Lubelski Rozprawa pt. „Analiza semantyczna ontologii Romana Ingardena”, (promotor – prof. dr hab. S. Kamiński, recenzenci: prof. dr. hab. L. Borkowski, KUL, prof. dr hab. Guido Küng, Université de Fribourg/Szwajcaria) 1980 Habilitacja Katolicki Uniwersytet Lubelski Dziedzina: filozofia logiki. Rozprawa Modalność w logice i…

badania nad rozwojem i funkcją emocji oraz dziecięcych teorii umysłu (ToM) | kulturowe determinanty poznania społecznego

Dr. hab. Arkadiusz Gut (Prof. UMK): (https://umk.academia.edu/ArkadiuszGut). PhD Philosophy and PHD in Psychology; Two times awarded by the scholarship of the Polish Foundation for Science, Fulbright Foundation Scholarship recipient, the Stefan Batory Foundation Scholarship recipient. He stayed on scholarships and scientific internships at Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (United Kingdom), University of Wisconsin…

logiki wiążące | logiki pozycyjne | logiki niemonotoniczne

Przedmioty: – Logika kognitywna– Jak wnioskują detektywi– Modelowanie wiedzy i działań podmiotu Kierownik Katedry Logiki UMK. Kierownik Emerging Field: Logic and Philosophy of Science w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza Kierownik oraz członek zespołu projektów krajowych lub międzynarodowych. Opiekun trzech prac doktorskich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na metateorii systemów tablicowych, logikach pozycyjnych,…

badanie reakcji emocjonalnych osób stykających się z usługami sztucznej inteligencji (AI) | badanie poziomu lęku odbiorców usług realizowanych przez roboty humanoidalne skierowanych | badania nad stresem

In recent years, I have been expanding my analyses to include research on different service professions (including education and information services) and their roles in the face of the artificial intelligence (AI) implemented on the labour market. I have conducted several empirical studies. For example, the first one was to verify the phenomenon of the…

eye-tracking | interfejsy mózg-komputer | informatyka

Przedmioty: – Kurs z języka R– Programowanie I– Okulografia i jej zastosowania w naukach społecznych– Seminarium magisterskie – Seminarium licencjackie Fizyk i informatyk. Kieruje Pracownią Gier Terapeutycznych „GameLab”, stanowiącą część Laboratorium Neurokognitywnego,  działającego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Zatrudniony jest w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii ii Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w…

logika | algebra | teoria obliczeń

Przedmioty: – Matematyczne podstawy kognitywistyki– Logiczne podstawy kognitywistyki – Teoria obliczeń – Jak Działają komputery. Wprowadzenie do teorii obliczeń Doktor habilitowany (filozofia/logika), doktor nauk matematycznych. Zainteresowania naukowe: logika (równościowa, dyskusyjne, parakonsystentna) i matematyka (głównie algebra) wraz z zastosowaniami w filozofii, informatyce i innych naukach. Członek wyłaniającego się pola badawczego Logika i filozofia nauki w zakresie…

samoświadomość | samowiedza | reprezentacje mentalne | modele umysłu

Studia Magisterium w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.Promotor: prof. dr hab. Max Urchs. Temat pracy magisterskiej: „Lingwistyka kognitywna w ujęciu Jerry’ego A. Fodora”.Filologia germańska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Doktorat Doktorat w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.Promotor: prof. dr hab. Urszula M. Żegleń. Temat pracy doktorskiej: „Konceptualne podstawy samowiedzy w świetle…

analiza danych | sieci neuronowe | ośrodkowy układ nerwowy

Przedmioty: – Analiza interfejsu mózg-komputer– Projektowanie środowisk wirtualnych Kierownik Katedry Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW oraz prezes zarządu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UKW spółka z o.o. Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1997), Podyplomowego Studium Telekomunikacji Cyfrowej Akademii Techniczno-Rolniczejw Bydgoszczy…