Nasi studenci!

Nasi studenci są naszą najlepszą wizytówką!

„Wybór kierunku studiów jest nie lada wyzwaniem.  Nie wiadomo co wybrać i gdzie można się będzie zrealizować. Dziś po 5 latach studiów wiem, że kognitywistyka jest jednym z lepszych wyborów.  Studia bardzo interdyscyplinarne, każdy może znaleźć swoje miejsce, ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość. Wszystko zależy od każdego studenta, na ile pozwoli sobie otworzyć drzwi, które daje kognitywistyka. Ten dział jest nowy i nieustannie rozwija się w Polsce, więc mamy szansę być pionierami na rynku. UMK umożliwia studentom skorzystanie z programów wymiany studenckiej, ogromnej oferty praktyk oraz udziału w interesujących projektach.

Obecnie przebywam już drugi seme     str na Uniwersytecie w Osnabruck dzięki programowi Erasmus. Biorę udział w międzynarodowych projektach badawczych, uczestniczę w konferencjach naukowych. Jestem bardzo szczęśliwa – czuję, że się rozwijam oraz zdobywam dużo nowych doświadczeń, które są bezcenne dla mnie jako człowieka, ale także to sprawia, że jestem interesującym produktem na rynku pracy.

Studiując w Polsce odbyłam praktyki w Polskim Towarzystwie Zwalczania Narkomani oraz miałam możliwość prowadzić (z nadzorem psychologa) zajęcia terapeutyczne.  Możliwości jest bardzo dużo. Polecam, Aga Ryzner”

Agnieszka Ryzner, Studentka Kognitywistyki na UMK, studia magisterskie

– – –

„Jestem stażystą (staż naukowy) w ICNT (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, UMK) oraz członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie procedur oraz obsługę aparatury służącej do neuroobrazowania (badanie struktury oraz funkcji mózgu za pomocą technik: EEG, MRI, fMRI także z użyciem techniki jednoczesnej rejestracji EEG+fMRI). Specjalność: zaawanasowane metody analizy danych, w szczególności sygnałów.

Niedawno zdobyłem nagrodę za najlepszy poster eksperymentalny podczas międzynarodowej konferencji „Aspects of Neuroscience”. Jednak za swój największy sukces uważam to, że po osiągnięciu konkretnego celu, niemal natychmiastowo i automatycznie szukam kolejnych (jeszcze większych) wyzwań…

Staż w ICNT oraz studia na kierunku Kognitywistyka pozwalają mi nie tylko na realizację celów zawodowych przez rozwijanie konkretnych kompetencji, ale przede wszystkim umożliwiają mi realizowanie pasji skupionych wokół zgłębiania zagadnień dotyczących arkanów funkcjonowania systemów poznawczych (zarówno biologicznych jak i nie-biologicznych).

Prowadzenie badań z zakresu neuronauki i kognitywistyki to świetna okazja do częstego stawiania czoła nietuzinkowym wyzwaniom oraz do nabywania nowej wiedzy i umiejętności (w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nauki inaczej się nie da)! Jeśli ktoś uwielbia (kreatywnie) rozwiązywać problemy to jest to dziedzina dla niego! Studia na kierunku Kognitywistyka stanowiły dla mnie solidną podstawę do dalszych poszukiwań we własnym zakresie. Spełniły one tę rolę w 100 procentach. Wykładowcy są przyjaźni i pomocni, a jednocześnie wymagający, ale co najważniejsze zarażają zarówno pasją jak i profesjonalizmem.”

Jan Nikadon, Student Kognitywistyki na UMK, studia licencjackie

– – –

„Obecnie pracuję na Uniwersytecie w Salzburgu, na Wydziale Psychologii, w Departamencie Psychologii Fizjologicznej, w laboratorium badań snu, świadomości i poznania (www.sleepscience.at). Od 1/8/2013 pracuję na stanowisku Research and Teaching Assistant (Wissenschaftliche Mitarbeiterub und Forschungs- und Lehrbetrieb). Wcześniej (10/2012 – 07/2013) pracowałam na stanowisku Study Assistant (Forschungsbeihilfe), a przed tym na stanowisku Research Assistant (4/2012 – 9/2012). Jestem opłacana z projektu „The Role of Memory Strength for Processes of Sleep-Associated Memory Consolidation” (FWF-Project: I00934). Moją pracę w laboratorium rozpoczęłam, jako praktykantka (w celu zdobycia doświadczenia; również w ramach praktyk obowiązkowych na trzecim roku licencjatu na kognitywistyce) jeszcze jako student z wymiany Erasmus.

Obecna praca jest jak najbardziej satysfakcjonująca i pokrywa się z tym, co chciałabym robić w przyszłości, po ukończeniu edukacji.

Za swoje największe osiągniecie uważam swój rozwój umiejętności w metodach i analizach, których przejawem będą – mam nadzieje wkrótce – opublikowane artykuły badawcze. Studia na UMK dostarczyły mi mocne podstawy teoretyczne. Dokowo zajęcia niezwiązane bezpośrednio z pracą naukową, ale z podstawami myślenia analitycznego, wnioskowania oraz z historii nauki (filozofia, psychologia klasyczna, logika) okazały się mieć ogromna wartość.”

Małgorzata Wisłowska, absolwentka Kognitywistyki na UMK

 

Nasi studenci sa nasza najlepsza wizytówka [pdf]