Dlaczego warto studiować w UMK?

spiral-of-mindJeśli już zapadła Twoja decyzja co do wyboru kognitywistyki jako kierunku studiów i rozważasz, czy podjąć studia w UMK, to weź pod uwagę wymienione niżej atrybuty.

Przyjazne środowisko

Możliwość pracy w niewielkich grupach, w bezpośrednim kontakcie z naukowcami, którzy podejmują wiele inicjatyw badawczych i dydaktycznych w dziedzinie kognitywistyki.

UMK jest uznanym ośrodkiem kognitywistycznym w Polsce

w 2002 roku powstało w UMK Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne i tu odbywały się pierwsze Zjazdy Kognitywistyczne, tu powstały pisma o profilu kognitywistyczym („Kognitywistyka i Media w Edukacji”, „Teoria et Historia Scientiarum”), prowadzona jest współpraca z wieloma kognitywistycznymi ośrodkami zagranicznymi, m. in. UMK ma umowę z Rutgers University (New Jersey, USA) na współpracę z Centre for Cognitive Science, organizowane są cykliczne międzynarodowe konferencje kognitywistyczne.

Możliwość prowadzenia badań w laboratoriach neurokognitywnych, które powstają w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii w Toruniu. W tym zakresie kognitywiści będą mogli współpracować m. in. z wiodącym w świecie ośrodkiem w zakresie zaburzeń świadomości Coma Science Group z Liege.

Profilowanie studiów dokonuje się na studiach II stopnia i przebiega w kierunku edukacyjno-terapeutyczno-neurorehabilitacyjnym; społeczno-komunikacyjnym; naukowo-badawczym. Studia I stopnia są bazowe w zakresie nauk o mózgu, nauk komputerowych, psychologii oraz dyscyplin  dostarczających narzędzi badawczych i stanowiących podstawę  kognitywistyki.

Możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus (Austria, Niemcy, Włochy, Belgia)

Kadra dydaktyczna

Studia z kognitywistyki są realizowane przez naukowców UMK z Instytutu Filozofii, Katedry Logiki, Katedry Informatyki Stosowanej, Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji, Collegium Medicum, Wydz. Sztuk Pięknych, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydz. Prawa i Administracji oraz naukowców spoza UMK (m. in. z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytety Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie).

Przeczytaj także: Kognitywistyka – studia dla przyszłości