Dlaczego warto studiować kognitywistykę?

kogniumk_visualWarto studiować kognitywistykę, ponieważ zdobywa się nowoczesne i wszechstronne wykształcenie w dziedzinie wiedzy,  rozwijającej się niezwykle intensywnie  i mającej perspektywę odkryć i dalszego rozwoju. Jeśli wybierasz studia z kognitywistyki i Ty możesz uczestniczyć w jej  rozwoju.

Wybierasz naukę XXI wieku!

Kognitywistyka jest nauką stosunkowo młodą,  powstałą w latach 50-tych XX w., a zorganizowaną instytucjonalnie dopiero w poł. lat 70-tych XX w. w USA. Studia z kognitywistyki (z ang. cognitive science) w Europie Zach. zaczęto prowadzić dopiero na początku lat 90-tych XX w.

Warto studiować kognitywistykę, ponieważ wiedza i umiejętności kognitywisty powinny być poszukiwane na rynku nowych zawodów (wielu z nich jeszcze nie znamy, będą powstawać wraz z rozwojem nowych technologii informacyjnych, jak i potrzebami  społecznymi). W Polsce wybierasz kierunek unikatowy (a jednocześnie  coraz bardziej popularny)!

Specyficzną cechą studiów kognitywistycznych jest ich  charakter Interdyscyplinarny. Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania oraz uwarunkowań neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych, jak i praktycznej związanej szczególnie z informatyką (m. in. interakcją człowiek-komputer), psychologią i naukami medycznymi (m. in. w dziedzinie zaburzeń mowy i widzenia, neuroobrazowania mózgu, neurorehabilitacji i nowoczesnych terapii), a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne.

Zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m. in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji.

Przeczytaj także: Kognitywistyka – studia dla przyszłości