Laboratorium Neurokognitywne

W ramach Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu działa Laboratorium Neurokognitywne (III Projekt Badawczy – Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki).

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Włodzisław Duch

Celem badań planowanych w pracowni chronometryki i psychologii eksperymentalnej jest sprawdzenie czy behawioralne i elektrofizjologiczne wskaźniki czasowego przetwarzania informacji są lepszym predyktorem funkcjonowania intelektualnego mierzonego testami inteligencji niż klasyczne miary szybkości mentalnej. Drugim tematem są badania skuteczności reklamy podprogowej („neuromarketing”). Kolejny problem to interfejsy mózg-komputer (BCI – brain-computer interface), ze względu na potencjalne możliwości terapeutyczne osób po udarze pnia mózgu.

W pracowni badań psychoakustycznych poszukiwane będą nowe metody diagnostyczne. Analizowana będzie rola jąder podkorowych w kontroli funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych. Badania prowadzone będą na podstawie objawów u chorych na chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, schizofrenię i inne psychozy. Prowadzone będą też badania u osób z ADHD, u których monitoruje się np. ruch gałek ocznych.

Realizowany też będzie projekt inteligentnej kołyski i zabawek kognitywnych, zawierających szereg czujników monitorujących dźwięki, ruchy, kierunek spojrzenia oraz odruch ssania u niemowląt. Inteligentna kołyska zostanie zastosowana do diagnostyki problemów rozwojowych, słuchu, zaburzeń mowy, pobudzania rozwoju pamięci roboczej i zainteresowania odkrywaniem struktur w zastosowanej stymulacji wzrokowo-słuchowej. Inne obszary aktywności tego Laboratorium to informatyka neurokognitywna i projekty artystyczno-technologiczne. Mają one na celu analizę dostępnej wiedzy na temat działania mózgu. Planuje się zbudowanie prototypu pozwalającego na interakcyjne gry słowne różnego rodzaju, do którego stopniowo dodawane będą różne funkcje percepcyjne (rozpoznawanie twarzy, emocji, prozodia głosu).

Zespół tworzą m.in.:

prof. dr hab. Włodzisław Duch | e-mail
dr Joanna Dreszer-Drogorób | e-mail
dr Małgorzata Gut | e-mail
dr Tomasz Komendziński | e-mail

Adres i lokalizacja:

Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
ul. Wileńska 4, 87-100 TORUŃ
tel.: 56 665 60 01; fax: 56 665 60 03
e-mail: icnt@umk.pl

Na podstawie: Strona Projektu ICNT / ZIFI