InteRDoCTor

Projekt ma na celu zintensyfikowanie i ukierunkowanie wspólnych działań na rzecz zorganizowania zaawansowanych badań naukowych ukierunkowanych na osoby w stanach zaburzenia świadomości z regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz działania w kierunku zintegrowanego naukowo-badawczego wspomagania od etapu diagnozy po rehabilitacje i opiekę w zakresie badań nad mózgiem.

Dr Tomasz Komendziński,
pracownik Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (UMK), jest inicjatorem, współtwórcą i koordynatorem projektu InteRDoCTor.